بررسی فلسفه، شرایط و احکام نذر 

,تعبیر خواب نذری, نذر صلوات, نذر,احادیث و روایات، احکام دین

 

نذر، بهره گیری از نصرت الهی

نذر چرا و چگونه؟

یکی از اصطلاحات در فرهنگ قرآن، نذر است. نذر در لغت به معنای ملزم ساختن خود بر امری است که از قبل الزامی بر انجام آن نداشته است. (لسان العرب، ابن منظور، ج14، ذیل واژه نذر؛ و نیز مفردات الفاظ قرآن کریم، ص797)

بنابراین، شخص با نذر کردن خود را ملزم و متعهد به کاری می کند که در اصل تکلیف و الزامی در برابر آن نداشته است؛ ولی همین که ن

تبلیغات