بررسی طولانی ترین شب سال از نگاه علم نجوم

آکاایران: بیگ بنگ: تجربه نشان داده است که کنجکاوی و عدم غفلت نسبت به اتفاقات محیط پیرامون همیشه برای بشر موجبات پیشرفت را فراهم کرده است و شاید اگر این توجه نمی بود و اگر این کنجکاوی وجود نمی داشت، علمی بنام نجوم شکل نمی گرفت. راستی توجه کرده اید این روزها شب ها طولانی شده! یا به سرمای هوا افزوده شده…،اما در میان این تغییرات محسوس در پیرامون ما، یکسری اتفاقات دیگری نیز در کیهان در حال به وقوع پیوستن است، اتفاقاتی که شاید ما فقط اثرات آن را ببینیم امشب شب یلدا است و می دانیم که طولانی ترین شب سال را پیش رو خواهیم داشت.

تبلیغات