بررسی شکست های ورزشی در جامعه

یک جامعه شناس

نهادینه شدن ورزش اثرات جانبی شکست را در جامعه کاهش می دهد

ورزش هنوز در کشور ما نهادینه نشده است، ساختار و شکل مشخصی ندارد و به همین دلیل نوعی سرگرمی تلقی می شود که. شکست یا برد در آن حیاتی است دکتر محمد حسین پوریانی، جامعه شناس در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: در عمل به دلیل فقدان چارچوب و عدم رعایت اصول ورزش، شاهد اثرات قابل توجه شکست ها در روحیه ی جامعه هستیم که در این میان رسانه ها نقش مهمی در چگونگی شکل دهی نگاه عمومی ایفا می کنند

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: مخاطبین به دلیل علاقه مندی به ورزش، اخبار منتشر شده از سوی رسانه های ورزشی را با جدیت دنبال می کنند و فضاسازی انجام شده از سوی آنها باعث رویکردهای خاص در جامعه می شود که در سایر جوامع به دلیل نو

ادامه مطلب
تبلیغات