بررسی شاسی بلندهای رکستون، کایرون و اکتیون

کسب و کار: امروزدیگر خرید یک شاسی بلند متوسط خانوادگی با قیمت زیر 100 میلیون تومان تقریبا به امری غیرممکن تبدیل شده! حالا باید در روزگاری که قیمت انواع محصولات «هیوندای» و «کیا» ترمز بریده اند می توان به هموطن آنها، «سنگ یانگ» اعتماد کرد؟

برای چند ثانیه به نزدیک ترین خیابان اطرافتان بنگرید. از انواع پراید و خانواده پژو 206 های تکراری فاکتور بگیرید و روی خودروهای وارداتی یا جدیدتر متمرکز شوید. بی شک سهم خودروهای شاسی بلند در میان آنها ناچیز نیست. قابل کتمان نیست که طی چند سال گذشته در کشورمان تب «شاسی بلند سواری»، رانندگان ایرانی را فرا گرفته است.

انواع و اقسام خودروهای شاسی بلند در بازه های مختلف قیمتی از اصلی ترین گزینه های خریداران خودرو در ایران به شمار می آیند. با نگاهی به وضعیت بازار شاسی بلندهای کشور، مشخص می شود ک
تبلیغات