بررسی روابط موفق و رضایت بخش در همسران!

,همسر,ارتباط با همسر,همسرداری,

آکاایران: بررسی روابط موفق و رضایت بخش در همسران!

آکاایران: جامعه شناسان و روانشناسان مختلفی در بررسی ازدواج های سالم، ویژگی ها و مهارت هایی را برای کسانی که می توانند روابطی موفق و رضایت بخش داشته باشند، مشخص کردند.

چگونه رابطه سالم داشته باشیم و ازدواجی موفق؟ 

 هم زن و هم شوهر برای پرورش دادن رابطه شان، حفظ جریان آرام امور خانه و کار کردن برای رسیدن به اهداف مشترک متعهد هستند. اینکه تنها یکی از دو همسر بار این مسئولیت ها را به دوش بکشد، باعث ایجاد نارضایی می شود.

این افراد:

•    فلسفه ای سالم از زندگی با ایده آل های مشخص دارند.

•&nb

ادامه مطلب
تبلیغات