بررسی اشکالات فنی بسته بندی قوطی های فلزی مواد غذایی

بررسی اشکالات فنی بسته بندی قوطی های فلزی مواد غذایی


● مقدمه

در حال حاضر، قوطی های فلزی اولویت خود را حفظ کرده اند و تغییرات قابل توجهی در سهولت استفاده و باز کردن آن ها به عمل آمده است در بین انواع روش های نگهداری، روش کنسرو در قوطی های فلزی به دلایلی از جمله نگه داری طولانی مدت، قیمت نسبتا پایین، نگه داری و حمل ونقل آسان، تنوع زیاد و ضایعات کم و حفظ ترکیبات مغذی بهترین روشی است که در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

اشکالات فنی بسته بندی قوطی های فلزی مواد غذایی" src=" http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/a-da/da1/S-36.jpg" alt="بررسی ادامه مطلب

تبلیغات