بررسی اشتباهات رایج مادران جوان و کم تجربه

 
 
 
 
 برترین ها: مادران جوان در معرض اشتباهاتی هستند که ساده ولی رایجند و معمولا به آنها توجهی نمی شود. اما این اشتباهات چه هستند؟

1.عدم توجه به سلامت خود

,بررسی اشتباهات رایج مادران جوان و کم تجربه,رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک


بله درست است. شما مادر شده اید. حالا نوزاد کوچک و معصومی دارید که باید مراقبش باشید. ولی خود شما چه؟ شما اخیرا یکی از مهم ترین و البته دشوارترین وقایع زندگی خو
تبلیغات