برداشت تیتر ها از مراسم تشیع شهدا

نگاهی به تیتراصلی روزنامه های چهارشنبه 27 خرداد

 

مراسم تشیع شهدا در تهران بازتاب های زیادی در رسانه ها داشت. با وجود برداشت های مختلف از حضور مردم، آنچه که همه روزنامه ها به آن اشاره کردند همدلی  بر سر یک موضوع مشترک در بین مردم بود؛ آن هم ادای احترام به شهدا.

در طول دو هفته گذشته در تمام رسانه ها از صدا و سیما گرفته تا شبکه های اجتماعی یادی از شهدای تازه تفحص شده در مناطق عملیاتی دیده می شود. روزنامه هم در طول این مدت به فراخور سیاست ها و نگاه هایی که داشتند به این موضوع پرداختند.

تبلیغات