برخورد پاستوریزه با قوم همسر

برخورد پاستوریزه با قوم همسر

تحت تأثیر نوع و شیوه زندگی والدینم به خصوص مادرم که مطلقاً تمایلی به رفت و آمد با اقوام پدرم نداشت، روش زندگی خانوادگی ام را انتخاب کردم.
,ازدواج و ارتباطات با اقوام

من و برادرم هر دو در این خانواده بزرگ شدیم و شخصیتمان شکل گرفت. اصولاً با هیچ کس حتی دوستان نزدیکمان هم رفت و آمد نمی کردیم و کاملاً منزوی بودیم. اگر کسی هم قصد ارتباط و رفت و آمد با ما را داشت، چنان بلایی بر سر او می آوردیم که از این رفت و آمد پشیمان شود. پس از ازدواج هم این رویه را در پیش گرفتم، ولی همسرم و خانواده اش چنین رفتاری را نمی پسندیدند. آنها خانواده گرم و پرمحبتی بود

تبلیغات