برخورد فیزیکی در دوران نامزدی

آکاایران: برخورد فیزیکی در دوران نامزدی

,با همسر خشن چه کنیم , کتک خوردن در دوران نامزدی , کتک کاری

آکاایران: برخورد فیزیکی در دوران نامزدی

دختر جوان به آرامی اشک می ریزد و می گوید: تقصیر خودم بود. وقتی برای اولین بار دردوران عقد در خیابان مرا کتک زد باید می فهمیدم این مرد اهل زندگی نیست. فکر کردم می توانم رفتارش را تغییر دهم ولی اشتباه کردم. بعد از ازدواج هیچ تغییری در شخصیت و رفتارش ایجاد نشد ، به هر بهانه ای مرا کتک می زد، در خیابان، منزل پدرش، کارش به جایی رسیده بود که به خودش اجازه می داد جلوی چشم مادر و پدرم دست روی من بلند کند. بالاخره تصمیم را گرفتم می خواهم جدا شوم ولی ۵ سال از بهترین سالهای زندگیم تباه شد کاش همان دوران عقد تصمیم درستی می

ادامه مطلب
تبلیغات