برخورد صحیح بین همسران

ازدواج - جوانان - برخورد صحیح بین همسران

هم صحبتی زن و شوهر با هم، برای رشد و بقای احساس صمیمیّت آنها نقش قطعی دارد. گفت و گویی که پایان خوش دارد، نشانه‌ی صمیمیّت است. طرفین می‌‌دانند که چه می‌گویند و از هم صحبتی با یکدیگر لذّت می‌برند...

زناشویی,ارتباط همسران,همسران موفق

 

ولی متأسفانه بسیاری از زوج‌ها مهارت‌های لازم را برای گفتگو با یکدیگر ندارند و بی‌آنکه بخواهند گرفتار سوء‌تفاهم و دل سردی و کدورت می‌شوند.
به مرور سوء‌تفاهم‌ها روی هم انباشته م

تبلیغات