برخوردمان با دکتر بازی بچه ها چگونه باشد؟

آکاایران: با دکتر بازی بچه ها چیکار کنیم ؟

حتما تا به حال پیش آمده که فرزند خود را در حال خاله بازی یا مامان بازی با کودکان دیگر ببینید، اما گاهی این خاله بازی تبدیل به دکتربازی در بین بچه ها می شود


دکتر بازی کودکان یعنی یکی از بچه ها که علاقه مند به نازکردن و دیده شدن است، در بین بازی بیمار شده و کودک دیگر که همبازی اوست، نقش دکتر را برعهده گرفته و تنها نسخه ای که برای بیمار خود می پیچد، آمپول زدن است و هر دو نیز از این بازی لذت می برند. معمولا هر دو کودک می دانند که کاری که در حال انجام دادن آن هستند، اشتباه است و برای همین نباید چیزی به والدین بگویند. خیلی از والدین با دیدن این صحنه ها برآشفته شده و رفتار نادرستی از آن ها سر می زند.

 

تبلیغات