برج تاریخی حسن در پایتخت مراکش

آکاایران: در اواخر قرن دوازدهم، سلطان یعقوب المنصور، سومین خلیفه سلسله موحدون که بر غرب آفریقا و ایبریا حکومت می کرد، دستور داد یک مسجد عظیم و یک مناره به نام برج حسن در رباط، پایتخت مراکش بسازند.
امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 53
آکا ایران: در اواخر قرن دوازدهم، سلطان یعقوب المنصور، سومین خلیفه سلسله موحدون که بر غرب آفریقا و ایبریا حکومت می کرد، دستور داد یک مسجد عظیم و یک مناره به نام برج حسن در رباط، پایتخت مراکش بسازند. در طول سلطنت او تجارت، معماری، فلسفه و علوم رونق گرفت. مبارزات نظامی پیروزمندانه او در برابر مسیحیان باعث استقرار اعراب برای اولین بار در مراکش شد.
 
آخرین پروژه یعقوب المنصور جاه طلبانه ترینشان بود. برج حسن بلندترین منار
تبلیغات