برتری دعا از تلاوت قرآن

,دعا,مناجات,تلاوت ,اخلاق و عرفان اسلامی
افضل بودن دعا از دیدگاه روایات :

1- در روایتى آمده که فضالة به واسطه معاویة بن عمّار مى گوید :

به امام صادق (ع) عرض کردم : دو نفر در یک لحظه شروع به خواندن نماز مى کنند، یکى در نماز قرآن مى خواند و قرائتش ‍ بیشتر از دعاست و دیگرى دعایش افزون از ادامه مطلب

تبلیغات