برتراند راسل؛ سرگردان مشهور انگلیسی

 
 
 
 
  برترین ها: «برتراند آرتور ویلیام راسل» در روز ۱۸ می 1872 در راونزکراف (Ravenscroft) ویلز متولد شد. خانواده او از شهروندان قدیمی و بانفوذ انگلستان بودند. پدر بزرگش، «جان راسل» از نخست وزیران پیشین دولت انگلیس بود و پدرش، «لرد آمبرلی» از اشراف زادگان انگلیسی به شمار می رفت یه برتراند و برادرش، عنوان «لردی» را از او به ارث بردند.

,برتراند راسل؛ سرگردان مشهور انگلیسی,


راسل هیچ گاه به مدرسه نرفت، اما معلم خانگی داشت و خیلی خوب
تبلیغات