برای چه اعمالی باید وضو بگیریم؟

آکاایران: برای چه اعمالی باید وضو بگیریم؟

,اید وضو بگیریم, برای چه اعمالی باید وضو بگیریم؟, چه اعمالی باید وضو بگیریم؟,

آکاایران: برای چه اعمالی باید وضو بگیریم؟

سوالات شرعی راجع به وضو

سئوال: برای چه اعمالی باید وضو بگیریم؟
جواب: برای شش چیز وضو گرفتن واجب است: ۱٫ برای نمازهای واجب غیر از نماز میت. ۲٫ برای سجده و تشهد فراموش شده. ۳٫ برای طواف واجب خانه ی کعبه. ۴٫ اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. ۵٫ اگر نذر کرده باشد که جائی از بدن را به خط قرآن برساند. ۶٫ برای آب کشیدن قرآنی

تبلیغات