برای چه آزمایش هایی باید ناشتا باشیم و برای کدامیک، نه؟


آزمایش ناشتا,آزمایش ناشتا آب,آزمایش کلسترول ناشتا

آیا می دانید برای چه آزمایش هایی باید ناشتا باشیم و برای کدام آزمایش ها نیازی به ناشتا بودن نیست؟

١.شمارش سلولهاى خون (CBC): نیاز به ناشتایى ندارد.

٢. قندخون: حدودا ٢ ساعت پس از آخرین وعده غذایى، قند سرم به حد قندخون ناشتا کاهش می یابد، با این وجود باید حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشید و هیچ چیز جزآب نبای
ادامه مطلب
تبلیغات