برای لاغر شدن بهتره رژیم بگیرم یا ورزش کنم؟

,

آکاایران: برای لاغر شدن بهتره رژیم بگیرم یا ورزش کنم؟

آکاایران:  
 
 
آنهایی که می خواهند وزن کم کنند معمولاً یک سوال مشترک دارند: کدام مهمتر است : ورزش یا رژیم؟  عقل سلیم می گوید هر دوی آنها نقش مهمی در لاغر شدن دارند اما علم چه می گوید؟ آیا در روند پیشرفت لاغر شدن یکی بر دیگری برتری دارد؟

وقتی می خواهید بین ورزش و رژیم انتخاب کنید، چند مسئله مهم را باید در نظر داشته باشید. قصدمان این نیست که نشان دهیم یکی از این دو روش بر دیگری ارجحیت دارد. هدفمان این است که کمکتان کنیم تعادل لازم بین ورزش و رژیم را پیدا کنید تا بتوانید به اهداف شخصیتان دست پیدا کنید.

پس برای این منظور اجازه بدهید هر دو آنها را برایتان توضیح ده

تبلیغات