برای سردردهای میگرنی چه داروهایی تجویز می شود

,داروی ergotamine,کاهش میگرن,داروی    ارگوتامین,اطلاعات دارویی،شناخت داروها،عوارض داروها،داروشناسی

میگرن را می توان با داروهای متفاوتی درمان کرد. اغلب مبتلایان در دوره حمله جوابهای مثبتی به بعضی از آنالجسیکهای فرعی مانند آسپرین نشان نمی دهند، اما درمانهای ویژه، عمدتا بر داروی ergotamine استوار است. بعضی از آنها مانند anti-emetic برای کاهش تهوع و استفراغ به کار می رود، به هر حال   ergotamine یک داروی مسموم کننده ای است که می تواند میگرن را کاهش دهد؛ بنابراین مبتلایان ممکن است به جای analgesics ترکیبی با،

ادامه مطلب
تبلیغات