برای سافاری در ایران کجا برویم؟


سافاری حتی در واژه هم برای گردشگری ایران تازه است. تفریحی جذاب که حالا آرام‌آرام دارد جای خود را میان دوستدارانش باز می‌کند؛ لذت سرعت میان شن‌های کویریا راندن در پیستی طبیعی بی‌هیچ مانعی. طبیعت ایران هم ظرفیت بالایی در گوشه‌گوشه‌اش برای این هیجان دارد. از رمل‌های شاهرود گرفته تا کویر مرنجاب.

کویرگردی,کویرگردی اصفهان,کویرگردی در ایران,شهرهای استان اصفهان - دیدنی های استان اصفهان

تبلیغات