برای داشتن یک شکم صاف ، این تمرینات یوگا را انجام دهید

آکاایران: مجموعه: زیبایی اندام

,آموزش یوگا, یوگا, ورزش یوگا,

آکاایران: برای داشتن یک شکم صاف ، این تمرینات یوگا را انجام دهید

مجبور نیستید برای صاف کردن شکم، فقط تمرینات کرانچ انجام دهید یوگا نتایج بهتری برایتان دارد‎

 

مجبور نیستید برای صاف کردن شکم، فقط تمرینات کرانچ انجام دهید. یوگا نتایج بهتری برایتان دارد.
هتر پترسون، مربی یوگا می گوید، اگر به هماهنگی تمرینات سنتی یوگا دقت کنید، درمی یابید که بر تعادل هسته مرکزی بدن و عضلات اصلی بدن تمرکز دارد.


اما هنگامی که پترسون از هسته مرکزی بدن صحبت می کند، فقط منظورش شکم و خوش فرمی آن نیست. او در ادامه می گوید، به هسته مرکزی در قالب مرکز قو

تبلیغات