برای تقویت اعصاب ترنج بخورید

,فواید ترنج,شکل ظاهر ترنج,مزه ترنج,خواص سبزیجات، خواص میوه جات ،خواص خوراکیها،سبزیجات

ترنج،  از خانواده مرکبات است که میوه آن   در سایز  پرتقال و لی رنگ آن زرد کمرنگ و بویش بسیار دلنشین است.ترنج، یکی از میوه های خانواده مرکبات است که  منفعتهای فراوانی دارد  و با خوردن این میوه می توان  اعصاب را تقویت کرد،  با استرس و دلهره های روزانه مقابله کرد

مزه میوه ترنج اندکی تلخ تر از گریپ فروت ولی ترشی آن از لیمو کمتر است.

از ترنج به عنوان میوه ای آرامش بخش و کاهنده استرس یاد می شود.

علاوه بر اینکه می توان ترنج را همانند مرکبات مصرف کرد، در برخی از کشورها ترنج را به دلیل عطر می

تبلیغات