بدون دلیل حلال‏ ها را حرام نپندارید

بدون دلیل حلال‏ها را حرام نپندارید

حرام

در تفاسیر آمده است یه بنى اسرائیل به پیامبر اسلام صلى اللَّه علیه و آله اشیال مى‏ یردند یه اگر تعالیم او موافق تعالیم انبیاى پیشین همچون ابراهیم، موسى و عیسى علیهم السلام است، پس چرا گوشت و شیر شتر را حرام نمى ‏داند؟!

این آیه 93 سوره آل عمران در جواب آنها نازل شد، یه تمام غذاها براى بنى اسرائیل حلال بوده است و تنها حضرت یعقوب بعضى از غذاها را بر خود تحریم نموده بود و دلیل این تحریم نیز چنان یه در بعضى تفاسیر آمده، آن است یه وقتى حضرت یعقوب گوشت شتر را استفاده مى‏ نمود، موجب ناراحتى جسمى او مى‏ شد، او از این غذا پرهیز مى ‏یرد (تفسیر عیّاشى، ج 1، ص

ادامه مطلب
تبلیغات