برعکس اعتقادی که همه گیر است، هیچ رژیم غذایی، تمرین یا قرص هایی وجود ندارد که بتواند کنترل کند از کجای بدنتان وزن کم شود و از کجا کم نشود. به عقیده ی انجمن ورزش آمریکا، کاهش وزن بر روی تمام نواحی بدن که چربی در آنجا ذخیره می شود، از جمله سینه ها تاث