بدون آگاهی کلیک نکنید


, , خدمات , مجله کامپیوتر ,مقالات کامپیوتر، ترفندهای کامپیوتر، آموزش کامپیوتر، ترفندهای رایانه

در جریان عملیات ارتباط با اینترنت، دام ‏های شیادان این بار به منظور جلب نظر کاربران، تنها با استفاده از یک کلیک اجرایی می ‏شود. به نحوی که ارتباط کاربر را از طریق مسیر بین المللی به کشوری دیگر متصل کرده و صورت حساب سنگینی برای کاربران به همراه دارد.

دیده می ‏شود که در برخی از سایت ‏ها پنجره ‏های مختلفی با مضمون ‏های گوناگون از جمله چنانچه کیفیت بهتری می ‏خواهید اینجا را کلیک کنید ظاهر می ‏شود و کاربر بر اثر ناآگاهی و بدون توجه به عواقب روی آن کلیک کرده و سیستم بدون این که کاربر متوجه شود از طریق مسیر بین المللی به سا

تبلیغات