بدن بدون سر

,نهج البلاغه

جایگاه صبر در ایمان

وَ عَلَیْکُم بِالصَّبْرِ، فَاِن الصَّبْرَ مِن الایمان کَالرَّاْس مِن الجَسَدِ

حضرت علی علیه السلام: بر شما باد صبر و استقامت، که همانا نقش صبر در ایمان، نقش سر است برای بدن.

ایمان صرفاً در معرفت و اعتقاد قلبی خلاصه نمی شود، بلکه اقرار و اظهار به زبان و عمل به جوارح و اعضا ـ یعنی رفتار متناسب و برخاسته از همان معرفت و اعتقاد قلبی و منطبق‌ با اظهار و اقرار زبانی ـ نیز دو رکن اساسی ایمان شمرده می شود. تحقق‌ عینی این دو رکن به نیروی عزم و اراده و قدرت استقامت و پایداری نیاز دارد. بدون پایداری و بدون عزم راسخ، نمی توان به معرفت قلبی درونی، عینیت خارجی بخشید و آنچه را توحید ناب اقتضاء می کند، م

ادامه مطلب
تبلیغات