بدترین انقراض در طول تاریخ زمین شناسی چه بود؟

آکاایران: بیگ بنگ: اگرچه انقراض دایناسورها بسیار بزرگ و همیشه مورد توجه قرار گرفته، اما این انقراض بزرگترین انقراض در طول تاریخ زمین شناسی نیست. در واقع طبق تحقیقات انقراض همیشه در زمین اتفاق می افتد، در حقیقت بیش از ۹۰ درصد اشکال حیات که روی کره ی زمین زندگی میکردند منقرض شده اند به طوری که یک موجود کاملا از بین میرفته و موجودی دیگر جای آن فرگشت می یافت.

,methanosarcina,ارگانیسم methanosarcina,ارگانیسم تک سلولی,

آکاایران: بدترین انقراض در طول تاریخ زمین شناسی چه بود؟

به گزارش بیگ بنگ، اما در
ادامه مطلب
تبلیغات