بدترین آسیب های سیگار بر ظاهر

,بیماری های پوستی با سیگار   استعمال دخانیات چهره ی سیگاری ها سرطان های غیر ملانومای پوستی,استعمال دخانیات,استعمال دخانیات و سلامت پوست,ترک اعتیاد ، ترک مواد مخدر ,ترک سیگار ,ترک کراک

مصرف دخانیات مانند سیگار علاوه بر تخریب جسمانی باعث تخریب ظاهر افراد و پیری زودرس پوست و تخریب ظاهری آنان نیز می شود!

دکتر «نوذر نخعی» در رابطه با استعمال دخانیات و سلامت پوست اظهار کرد: کاهش کیفیت و کمیت زندگی در افراد سیگاری را می توان به بهترین نحو با

ادامه مطلب
تبلیغات