بخور نخورهای 2 سالگی

 

,تغذیه کودکان, غذای کودکان, غذای کمکی,تغذیه کودک،تغذیه نوزاد،غذای کودک،غذای کمکی کودک

 

بیشتر پزشکان اطفال و انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر، عقیده دارند که برعکس سال اول که توصیه می‌شود تغذیه با شیرمادر مقدم بر غذای کمکی باشد، در سال دوم زندگی با توجه به اهمیت بیشتر غذاهای جامد، تا حد امکان باید شیرمادر بعد از غذا به کودک داده شود...

دفعات تغذیه کودک هم (به غیر از شیرمادر) هنوز باید مانند سال اول 5 تا 6 بار در روز باشد. این توصیه‌ها، موفقیت شما را در تغذیه شیرخوارتان تضمین می‌کند:

1-

ادامه مطلب
تبلیغات