بخورنخورهای دوتایی در طب سنتی

مصرف ماست و ترب، شیر برنج و آرد گندم باعث قولنج و بروز نفخ، مصرف انار و حلیم (هریسه) باعث گرفتگی در مویرگ ها، و مصرف خربزه و عسل باعث سنکوب شدن و دیگر امراض می شود.

,بخور نخورهای طب سنتی, پنیر و گردو, ماهی و ادویه,اسلام و سلامت

غذاهایی که خوردنشان با هم ممنوع است:
* مصرف لبنیات با گوشت سفید (مرغ، ماهی و...)
* مصرف تخم مرغ و ماهی که به دلیل اختلاف در مزاج انسان ها، ممکن است باعث بروز بیماری هایی مانند جزام (خوره)، فالج، نقرس، بواسیر، قولنج، درد دندان و امراض رطوبتی شود.
ادامه مطلب

تبلیغات