بخش کوراییم

بخش کوراییم یکی از بخش‌های تابعه شهرستان نیر در استان استان اردبیل ایران است.

تقسیمات کشوری

 • بخش کوراییم
  • دهستان مهماندوست به مرکزیت روستای مهماندوست
  • دهستان یورتچی شرقی
  • دهستان یورتچی غربی
  • روستای بوسجین
  • روستای کهریز
  • روستای هوادرق
  • روستای جین قشلاقی

شهرها: کوراییم

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش کوراییم شهرستان نیر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۹۷۸۶ نفر بوده است.

تبلیغات