بخش کلیجان‌رستاق

بخش کلیجان رستاق یکی از بخش‌های شهرستان ساری در استان مازندران در شمال ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش کلیجان رستاق
    • دهستان تنگه سلیمان
    • دهستان کلیجان رستاق علیا

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۳۲۰۷ نفر بوده‌است.


تبلیغات