بخش کلاچای

مختصات: ۳۷°۰۴′۴۴″ شمالی ۵۰°۲۳′۴۳″ شرقی / ۳۷.۰۷۸۸۸۸۹° شمالی ۵۰.۳۹۵۲۷۷۸° شرقی / 37.0788889; 50.3952778

بخش کلاچای یکی از بخش‌های شهرستان رودسر در استان گیلان در شمال ایران است.

تقسیمات کشوری

منطقه کلاچای با داشتن دو شهر و دو دهستان و بالغ بر ۸۵ روستای جلگه‌ای و کوهپایه‌ای در شرقی‌ترین نقطه استان گیلان در سال ۱۳۷۵ به بخش مستقلی از نظر تقسیمات کشوری تبدیل شد. در این زمان مناطق بسیار حاصل‌خیز و مهمی از دهستان سیاهکلرود و قاسم‌آباد و حومه را از کلاچای جدا کردند.

کلاچای مرکز داد و ستد کالا و ارتباطات شهرها و روستاهای مجاور است. شغل اصلی مردم بخش کلاچای کشاورزی و دامداری و صیادی است و محصولات عمده آن چای، برنج، مرکبات، کیوی، انواع ماهی، پرورش دام و طیور و تولید عسل و محصولات لبنی نظیر شیر، ماست، دوغ، پنیر و... است.

شهرها: کلاچای و واجارگاه.

اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۵ با توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره. ۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۴) بنا به پیشنهاد شماره ۱٫۴٫۴۲٫۸۱۴۷ مورخ ۱۳۷۵/۸/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و در اجرای مواد (۳)، (۶) قانون یاد شده، موارد زیر را در استان گیلان تصویب نمودند:

الف: روستاهای زیر از دهستان رحیم‌آباد بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر منتزع شده و به دهستان اوشیان و سیاهکلردو بخش مرکزی این شهرستان ملحق شوند:

۱ - دوگل سرا، ۲ - نعمت‌سرا، ۳ - تازه‌آباد، ۴ - کندسربی بالان، ۵ - سلاکجان، ۶ - بیجارپشته، ۷ - لاته، ۸ - چماقستان، ۹ - خانه‌پشتان.

ب: دهستان بیبالان به مرکزیت روستای بیبالان مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۱٫۲۵۰ پیوست که ممهور به مهر هیئت دولت است، ایجاد و تأسیس شود.

۱ - دوگل‌سرا، ۲ - نعمت‌سرا، ۳ - تازه‌آباد، ۴ - کندسربی بالان، ۵ - سلاکجان، ۶ - بیجارپشته، ۷ - لاته، ۸ - چماقستان، ۹ - خانه‌پشتان، ۱۰ - رضامحله، ۱- سراسر، ۱۲ - عسگرآباد، ۱۳ - باغ‌دشت، ۱۴ - گاوماست، ۱۵ - جورسرا، ۱۶ - گیل ملک، ۱۷ - بزکویه، ۱۸ - کوه‌سرا، ۱۹ - قاضی کله‌پشته، ۲۰ - بیبالان، ۲۱ - امیربنده، ۲ - گزاف‌رود، ۲۳ - لیمن‌جوب، ۲۴ - استخربیجار، ۲۵ - اردومحله، ۲۶ - ایسوم، ۲۷ - بالانوده، ۲۸ - فشکل‌پشته، ۲۹ - سیاهلکه، ۳۰ -مازوکله‌پشته.

ج: نام دهستان اوشیان و سیاهکلرود به سیاهکلرود تغیر یابد.

د: دهستان اوشیان به مرکزیت روستای قاسم‌آباد سفلی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌ها زیر مطابق نقشه ۱٫۲۵۰ پیوست که ممهور به مهر هیئت دولت است و تأسیس شود.

۱ - لپاسرا، ۲ - سرولات، ۳ - هرات محله، ۴ - شیخ‌زاهدمحله، ۵ - کرات‌محله، ۶ - دوران‌محله، ۷ - دوگل‌سرا، ۸ - هلوکله، ۹ - فکجور، ۱۰ - سورخانی، ۱ - اوشیان، ۱۲ - میانده، ۱۳ - سول‌سرا، ۱۴ - خشکاسرا، ۱۵ - چملکسرا، ۱۶ - ارزن‌پشته، ۱۷ - ترک، ۱۸ - ماسرک، ۱۹ - تله‌سر، ۲۰ - کلوچ گوابر، ۲۱- تله‌بن، ۲ - چاشلم، ۲۳ - جینگی، ۲۴ - گرچه‌آب، ۲۵ - مرگواز، ۲۶ - بینه‌پهلو، ۲۷ - کوتاک، ۲۸ - شینکوه، ۲۹ - توساپشته، ۳۰ - سیاهکش‌سرا، ۳۱ - جنگ‌سرا، ۳۲ - لیمه‌سرا، ۳ - لیهکلان، ۳۴ - شمشادپشته، ۳۵ - پشتان‌سرا، ۳۶ - کبوترآبکش، ۳۷ - ملک، ۳۸ - بورسرا، ۳۹ - گرازان، ۴۰ - سیاهکش، ۴۱- قاسم‌آباد سفلی، ۴۲ - ملکمیان، ۴۳ - خانه‌سر، ۴ - توسکامحله قاسم‌آباد، ۴۵ - پاین‌محله قاسم‌آباد، ۴۶ - بالامحله قاسم‌آباد، ۴۷ - بندبن قاسم‌آباد.

ه: ۱ - بخش کلاچای به مرکزیت شهر کلاچای از ترکیب دهستان‌های بیبالان و ماچیان در تابعیت شهرستان رودسر ایجاد و تأسیس شود.

۲ - بخش چابکسر به مرکزیت چابکسر از ترکیب دهستان‌های اوشیان و سیاهلکرود در تابعیت شهرستان رودسر ایجاد و تأسیس شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۸ به تأید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

حسن حبیبی - معاون اول ریس جمهور

>نقشه: تصویب‌نامه‌ها ۱۳۷۵ - جلد ۲ - صفحه ۳۹۲ الی ۳۹۴<

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش کلاچای شهرستان رودسر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۱۱۳۷ نفر بوده‌است.

باغ کیوی در کندسر بی بالان (عکس از قاسم حبیبی بی بالانی)
تبلیغات