بخش چنارود

بخش چنارود یکی از بخشهای تابع شهرستان چادگان در استان استان اصفهان ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش چنارود
    • دهستان چنارود جنوبی
    • دهستان چنارود شمالی

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش چنارود شهرستان چادگان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۷۰۱۴ نفر بوده است.

تبلیغات