بخش چم خلف‌عیسی

بخش چم خلف‌عیسی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان هندیجان در استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش چم خلف‌عیسی
    • دهستان چم خلف‌عیسی
    • دهستان سورین

شهرها: زهره

نام جدید

این بخش در سال ۱۳۸۶ شهر زهره نام گرفت.این شهر سابقا با نام چم به معنی کنارهی رودخانه و خلف و عیسی دو برادر نامگذاری شده بود.

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش چم خلف عیسی شهرستان هندیجان در سال 1390 برابر با 8653 نفر بوده است <

امامزاده

- امامزاده حضرت بی بی علیه (س) دختر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام معروف به پیر سید شمال می باشد، بنیانگذار امام زاده سید شمال موسوی مهر (سید طالب) می باشد. امام زاده بی بی علیه (س) در بین دو روستای چم خلف عیسی و دهملا واقع شده است. در ضمن مسیر رفتن به امام زاده از هر دو روستا امکان پذیر می باشد.

- امام زاده بي بي عصمت از سادات امام حسن مجتبي، آقا سيد احمد غياثي پسر برادر بي بي عصمت که آرامگاه وی در کنار عمه‌اش (بی بی عصمت) می باشد.

تبلیغات