بخش مهردشت

بخش
اطلاعات کلی
کشور  ایران
استان اصفهان
شهرستان نجف آباد
مردم
جمعیت ۲۴۳۴۲

بخش مهردشت یکی از بخشهای تابع شهرستان نجف‌آباد در استان استان اصفهان ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش مهردشت

شهرها: دهق و علویجه

روستاها : هسنیجه . حسین آباد . خونداب . علی آباد . خیرآباد . دماب . اشن . گلدره .

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مهر دشت شهرستان نجف‌آباد در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۴۳۴۲ نفر بوده است.

تبلیغات