بخش مرحمت‌آباد

بخش مرحمت‌آباد یکی از بخش‌های تابعه شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است.

تقسیمات کشوری

دهستان‌های بخش مرحمت آباد

شهرها: شهر چهاربرج.

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرحمت آباد شهرستان میاندوآب در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۳۸۲۸ نفر بوده است.

تبلیغات