بخش محمدیار

بخش محمدیار یکی از بخش‌های تابعه شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی می باشد.

تقسیمات کشوری

دهستان‌های بخش محمدیار

شهرها: محمدیار.

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش محمد یار شهرستان نقده در سال ۱۳۸۵ برابر با ۹۶۵۹۸ نفر بوده است.

تبلیغات