بخش عنبران

بخش عنبران یکی از بخش‌های تابعه شهرستان نمین در استان استان اردبیل ایران است که مردم آن به زبان باستانی تالشی تکلم میکنند.

تقسیمات کشوری

  • بخش عنبران
    • دهستان عنبران
    • دهستان میناباد

شهرها: عنبران

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش عنبران شهرستان نمین در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۰۵۹۳ نفر بوده است.

تبلیغات