بخش صوفیان

بخش صوفیان یکی از بخش‌های تابعه شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران است.

بخش صوفیان شامل ۳ دهستان به نامهای رودقات به مرکزیت روستای امند ودهستان میشوجنوبی به مرکزیت روستای نعمت الله ودهستان چله خانه به مرکزیت روستای چله‌خانه علیا است.

تقسیمات کشوری

  • بخش صوفیان

شهرها: صوفیان

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش صوفیان شهرستان شبستر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۹۱۲۰ نفر بوده‌است.

نقاط دیدنی

آبشار سرکندیزج

آبشار گویچینیق

کلیسای سهرل

کلیسای موجمبار

چشمه معدنی تاپ تاپ

دهکده توریستی ماهان

مسجد جامع صوفیان

پارک ملت صوفیان

مجسمه‌های قویون

امامزاده ابراهیم خلیل صوفیان

تبلیغات