بخش سیدان

بخش سیدان یکی از بخش‌های شهرستان مرودشت در استان فارس ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش سیدان
    • دهستان خفرک علیادروغه
    • دهستان رحمت

شهر: سیدان

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش سیدان شهرستان مرودشت در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۹۳۶۵ نفر بوده است.


تبلیغات