بخش سرخ‌رود

بخش سرخ‌رود یکی از بخش‌های شهرستان محمودآباد در استان مازندران در شمال ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش سرخ‌رود
    • دهستان دابوی شمالی
    • دهستان هرازپی شمالی

شهر: سرخرود

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش سرخ رود شهرستان آمل در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۰۸۵۴ نفر بوده است.

تبلیغات