بخش سامن

بخش سامن یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ملایر در استان همدان در غرب ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش سامن
    • دهستان اورزمان
    • دهستان حرم رودسفلی
    • قاره سامن** دهستان سفیدکوه

نقاط شهری: سامن

قاره سامن قاره سامن

جمعیت

جمعیت بخش سامن ۳۴۴۹۳ نفر است.

تبلیغات