بخش رامند

بخش رامند یکی از بخش‌های شهرستان بوئین‌زهرا در استان قزوین ایران است.

تبلیغات