بخش خلجستان

خلجستان یکی از بخش‌های شهرستان قم است. جمعیت بخش خلجستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۹٫۱۲۵ نفر بوده است.

خلجستان دارای دو دهستان دستجرد و قاهان و یک مرکز شهری (دستجرد) است.

جستار وابسته

تبلیغات