بخش خشت و کمارج

بخش خشت و کمارج یکی از بخش‌های شهرستان کازرون در استان فارس ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش خشت و کمارج

با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت از دیماه سال ۱۳۸۷ بخش خشت و کمارج به دو بخش کنارتخته و کمارج با مرکزیت شهر کنارتخته و بخش خشت با مرکزیت شهر خشت تقسیم شد.

    • دهستان خشت به مرکزیت خشت
    • دهستان کمارج دارای ۱۲ روستا از قبیل رنگینک اباد دهله بی بی خرما، نخلستان جنوبی، قبرستان شمالی( دیری اباد، نوحی، دکارتن خرمائی ) و ... می باشد.

شهرها: خشت و کنارتخته

  • دهستان کمارج به مرکزیت کمارج مرکزی می باشد.

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش خشت و کمارج شهرستان کازرون در سال ۱۳۸۵ برابر با3589 نفر بوده است.

کوه نمک کمارج

دارای کوه نمک طعام در 2 کیلومتری مرکز روستا به مرکزیت کمارج مرکزی.


تبلیغات