بخش جره و بالاده

بخش جـِره و بالاده یا پارسه یکی از بخش‌های شهرستان کازرون در استان فارس ایران است.

بخش جره و بالاده (پارسه) با مساحت ۱۵۶۷ کیلومتر مربع، دارای دهستان‌های جره به مساحت ۷۰۰ کیلومتر مربع ٬ دادین به مساحت ۵۵۷ کیلومتر مربع و فامور به مساحت ۳۱۰ کیلومتر مربع بزرگ‌ترین بخش شهرستان کازرون بشمار می‌آید.

بخش جره و بالاده (پارسه) دارای ۳ دهستان بزرگ و یک مرکز شهری و حدود ۱۰۰ نقاط روستایی پر جمعیت و کم جمعیت و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰۰۰ هزار نفر که اکثر جمعیت این بخش بزرگ در نقاط روستایی ساکن می‌باشد و جمعیت مرکز بخش یعنی آریاشهر (بالاده) چیزی نزدیک به ۱۵۰۰۰ هزار نفر می‌باشد. مردمان این بخش به زبان‌های مختلفی گفتمان می‌کنند که زبان اصلی این بخش فارسی و لری بقیه هم به زبانهای عربی _ ترکی و....صحبت می‌کنند.

تقسیمات کشوری

شهرها: آریاشهر (بالاده)

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش جره و بالاده (پارسه) شهرستان کازرون در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۷۷۲۶ نفر بوده‌است.


تبلیغات