بخش جرقویه سفلی

بخش جرقویه یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اصفهان در استان استان اصفهان ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش جرقویه سفلی
    • دهستان جرقویه سفلی
    • دهستان جرقویه وسطی

شهرها: نیک آباد محمدآباد، نیک آباد و نصرآباد

بخش مرکزی جرقویه سفلی شهر نیک اباد است که مهم ترین بخش هم محسوب می شود.

روستاها: سیان ،گنج آباد، قارنه، حسین آباد ، آذرخواران،سعادت آباد، مزرعه عرب ، پیکان ،حیدرآباد

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش جرقویه سفلی شهرستان اصفهان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۱۱۳۶ نفر بوده است.

عنوان پیوند

تبلیغات