بخش بابل‌کنار

بخش بابل‌کنار یکی از بخش‌های شهرستان بابل در استان مازندران در شمال ایران است.

تقسیمات کشوری

  • بخش بابل‌کنار
    • دهستان بابل‌کنار
    • دهستان درازکلا

شهرها: مرزیکلا

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش بابل کنار شهرستان بابل در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۴۹۵۵ نفر بوده است.


تبلیغات