بخش امامزاده

بخش امامزاده یکی از بخشهای تابع شهرستان نطنز در استان استان اصفهان ایران است. خمک ک

تقسیمات کشوری

  • بخش امامزاده
    • دهستان امامزاده آقاعلی‌عباس
    • دهستان خالدآباد

شهرها: بادرود و خالدآباد

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش امامزاده شهرستان نطنز در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۱۴۷۳ نفر بوده‌است.سند

تبلیغات